Privacybeleid Pedicuresalon Margreet van Hartskamp

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat houd dat in en geld dat ook voor mij als cliënt? Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht om aan u toestemming te vragen om uw gegevens te gebruiken en te bewaren. Dit kunt u doen door het toestemmingsformulier in te vullen en te tekenen. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten voor pedicure behandelingen wordt door pedicure Margreet van Hartskamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden.

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- Het benoemen van het BSN-nummer op de factuur zodat cliënt kan declareren bij zorgverzekeraar.

- Op de hoogte zijn van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals: Allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik     bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, voetproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De behandelovereenkomst, de wens voor een pedicure behandeling.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan pedicure Margreet van Hartskamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- Adres

- Woonplaats

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- Email adres

- Geslacht

- Gegevens over uw gezondheid

- Huisarts

- Zorgverzekeringsnummer/ gegevens

- BSN-nummer

 

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde worden cliënt gegevens aan derden getoond of voor welk doel dan ook gedeeld met derden. Gegevens over u worden, uiteraard na overleg/ toestemming van u, alleen gedeeld met bijvoorbeeld een huisarts, podotherapeut of andere medische instellingen. Uiteraard kunt u altijd de toestemming intrekken.


Maak een Gratis Website met JouwWeb